Masáže miminek

Sytit dítě svými doteky je stejně důležité, jako starat se o jeho žaludek. (Fréderick Laboyer) Po celý život komunikujeme, projevujeme náklonnost a vzájemně se povzbuzujeme doteky. Náš hmat se vyvíjí už v děloze matky. Děti zkoumají a objevují svět kolem sebe především hmatem, proto jsou hmatové podněty pro zdravý vývoj nezbytné. Od narození až do pozdního věku slouží doteky formou masáže jako prostředek léčby, relaxace, povzbuzení smyslů a uklidnění mysli. Dodávají pocit, že si vás někdo váží a pečuje o vás. Je to způsob sdílení energie, který prospívá jak dárci, tak příjemci.

Voňavé a láskyplnné doteky, které svému miminku dopřejete, jsou hojivým balzámem po narození, ale i v průběhu celého života. Masáží dáváme dítěti pocit lásky, přijetí, možnost objevení vlastních hranic, sebeuvědomění, nalezení a ukotvení se ve vlastním těle. Láskyplnný dotek je velkým přínosem a podporou pro „zrození“ role otce. Dotek je bránou do duše. Chcete-li své dítě obzvláště odměnit a vybavit svou láskou a podporou na cestě životem, dát mu do vínku zdraví, citlivost, odvahu, trpělivost, něžnost, dotýkejte se jej denně.